Ένθετο Οικονομία: Έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων τροχοπέδη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας – Οι 13 προτάσεις του ΣΒΕ

Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής για την βιομηχανία αλλά και αύξηση των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων περιλαμβάνονται μεταξύ των 13 προτάσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με στόχο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Αναγκαία η ένταξη στο εργατικό δυναμικό δημογραφικών ομάδων που […]

Πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*