Από το δελφικό “Δίκαια Πράττε” στο διάτρητο Κράτος Δικαίου

Της Ζαφειρούλας Βασιλάτη* Μεταξύ των μεγάλων προβλημάτων, που απασχόλησαν πρόσφατα τα ευρωπαϊκά όργανα καθώς και Επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι η προϊούσα αποδόμηση του κράτους δικαίου και η καλπάζουσα διαφθορά στην Ελλάδα με παράλληλη επιρροή της Δικαιοσύνης από επιχειρηματικά, κομματικά και άλλα συμφέροντα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το από 7-2-2024 ψήφισμα του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα προβλήματα […]

Πηγή

Πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*