Διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΤΑΔ ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών

«Φύλλο και φτερό» αναμένεται να κάνει τα οικονομικά της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ελεγκτικό κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών.

Μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες που έχουν γίνει για τα πεπραγμένα των τελευταίων Διοικήσεων της ΕΤΑΔ από τους εργαζομένους της εταιρείας, αλλά και από βουλευτές, αλλά και στη βάση αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενέταξε την ΕΤΑΔ στο πρόγραμμα διαχειριστικού ελέγχου της.

Ο έλεγχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων θα διενεργηθεί στην έδρα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (και όπου αλλού απαιτηθεί) από τις 11/03/2022 έως και τις 18/03/2022.

Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα καθώς και να ελεγχθεί η διαχείριση του προϋπολογισμού του, για την οικονομική χρήση έτους 2020.

Μετά το πέρας του ελέγχου, θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) το αργότερο εντός μήνα από την περαίωση του ελέγχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων
Να σημειωθεί πως μόλις προ ημερών το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΤΑΔ εξέδωσε ανακοίνωση καταπέλτη για την αδιαφάνεια που επικρατεί στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, καλώντας το Υπερταμείο, το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εφαρμόσουν το νόμο και να δημιουργήσουν Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας στην εταιρεία, ώστε να πάρουν το δρόμο της Δικαιοσύνης οι καταγγελλόμενες από τους υπαλλήλους υποθέσεις.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΤΑΔ αναφέρει τα εξής:

«Το Σωματείο Εργαζομένων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου την τελευταία τετραετία αναδεικνύει συστηματικά τα κακώς κείμενα των Διοικήσεων της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., τόσο στο σκέλος της διαχείρισης της Δημοσίας Περιουσίας, όσο και στο σκέλος της καταστρατήγησης της νομοθεσίας περί προσλήψεων του ΑΣΕΠ.

Στη βάση αυτή θα διεξαχθεί στις 09.03.2022 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δίκη για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση με αντικείμενο τη νομιμότητα πρόσληψης προσωπικού, με κατηγορούμενους τους Στέφανο Βλαστό, νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., τον Σωτήριο Μαρκάτο, πρώην Εντεταλμένο Σύμβουλο και τους Αντωνίου Αναστάσιο (πρώην εντεταλμένο Σύμβουλο), Κακούλου Γαλάτεια (πρώην εντεταλμένη Σύμβουλο ) και Τερζάκη Γεώργιο (πρώην Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο).

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ζητά να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και να συσταθεί στην εταιρεία Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, όπως προβλέπει το άρθρο 23 του Ν. 4795/2021.

Ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ως θυγατρική του Υπερταμείου με ειδική αποστολή την αξιοποίηση της Δημόσιας ακίνητης περιουσίας, και ως φορέας που απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου υποχρεούται από το νόμο να συστήσει Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας.

Το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας είναι απαραίτητη προσθήκη για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και θα πρέπει να υποχρεωθεί η Διοίκηση Βλαστού από το Υπερταμείο για τη δημιουργία του. Αυτό, διότι οι υπάλληλοι της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. θα μπορούν μέσω του Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας να καταγγέλλουν μέσω επίσημης οδού τις αναφορές τους για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς, χωρίς να υφίστανται πιέσεις ή και απειλές για απολύσεις από τη Διοίκηση με το πρόσχημα της αναδιοργάνωσης ή κάποιας ευφάνταστης και καλοπληρωμένης σε συμβούλους «νέας Οργανωτικής Δομής».

Επίσης, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας θα συντάσσει ετήσια έκθεση προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε. Το Σωματείο Εργαζομένων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη νομιμότητα πρόσληψης προσωπικού στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., αλλά έως τώρα δεν μας έχει παραδοθεί κάποιο πόρισμα επί των καταγγελιών μας.

Δεδομένου ότι ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί στον Τύπο στοιχεία για κακώς κείμενα που αφορούν σε συμβάσεις που έχει συνομολογήσει η Διοίκηση Βλαστού με συγκεκριμένους επιχειρηματίες με όρους που ζημιώνουν την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε και κατ’ επέκταση το ίδιο το Δημόσιο, υποβαθμίζουν το ρόλο της και χρήζουν διερεύνησης, καλούμε το Υπερταμείο και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να συστήσουν άμεσα το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, ώστε να αναδειχθούν τα κακώς κείμενα με τους μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας που προβλέπει ο νόμος 4795/ 2021».

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*