Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise – Πρόγραμμα κατάρτισης: 1200 ωφελούμενοι με επιδότηση 400 ευρώ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise με πολυετή δράση στη θωράκιση του θεσμού του Franchise, υλοποίησε με επιτυχία ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα πιστοποίησης και κατάρτισης για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις δικαιόχρησης, στο πλαίσιο του ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, ύψους 1.420.359,14€, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

«Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική αβεβαιότητα και γενικότερη αστάθεια, δόθηκε η ευκαιρία σε 1200 ωφελούμενους να ενδυναμώσουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε τρία περιζήτητα θεματικά αντικείμενα», τονίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise.

Δημιουργήθηκαν 48 τμήματα των 25 ατόμων για τους θεματικούς άξονες

· «Διαχείριση Τροφίμων & Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise»,

· «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και

· «Εξυπηρέτηση & Διαχείριση Πελατών»

τα οποία πλήρως προσαρμοσμένα λειτούργησαν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της εποχής.

Από τους 1200 ωφελούμενους οι 722 ήταν γυναίκες και οι 478 άνδρες (πίνακας 1) και στο σύνολό τους οι 473 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών ενώ 363 ήταν μεταξύ 21-30 ετών και οι 264 41-50 ετών (πίνακας 2).

«Είμαστε υπερήφανοι για το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και φυσικά μένει ως παρακαταθήκη στο αρχείο του Συνδέσμου» υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αφού οι θεματικές που θίχτηκαν ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, όπως άλλωστε επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι καταρτιζόμενοι. Ενδεικτικά, στο σεμινάριο θίχτηκαν οι βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, οι κίνδυνοι και οι ορθές παραγωγικές πρακτικές, οι τεχνολογίες παραγωγής και η διατροφική αξία προϊόντων για το πρώτο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το δεύτερο εκπαιδευτικό αντικείμενο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές στο franchising, τις βασικές αρχές marketing&branding, τη διαχείριση καταστήματος, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και την περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ στο τρίτο αντικείμενο οι καταρτιζόμενοι ασχολήθηκαν με την ποιοτική εξυπηρέτηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση πελατών αλλά και την εξίσου σημαντική διαχείριση παραπόνων.

Στα πολύ θετικά του προγράμματος ανήκει το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε προσβασιμότητα και στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα πέρα από τις χρήσιμες γνώσεις- εργαλεία που εναπόθεσε στα χέρια όσων το παρακολούθησαν και τη δωρεάν πιστοποίηση αυτών, εξασφάλιζε επιδότηση ύψους 400€ για κάθε συμμετέχοντα.

Από τους καταρτιζόμενους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στο πρόγραμμα και για τα τρία αντικείμενα οι 429 είχαν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ οι 280 και 254 ήταν απόφοιτοι αντίστοιχα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και οι 110 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού (πίνακας 3).

«Καθώς διαχρονικά έχει φανεί ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε συστήματα δικαιόχρησης παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στους εξωγενείς παράγοντες του περιβάλλοντος και της αγοράς ακόμα και στις πιο δυσχερείς συνθήκες και δυσοίωνες συγκυρίες, ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε τη χαρά ο Σύνδεσμός μας να αναλάβει κι άλλα παρόμοια έργα που θα ενισχύουν με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις αυτές», ανέφερε ο κ. Χίνος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise.«Είναι άλλωστε ένα σημαντικό πρώτο βήμα που επιβεβαιώνει τις αδιάληπτες προσπάθειες μας για την αποκατάσταση της πολυετούς αδικίας του αποκλεισμού του κλάδου της δικαιόχρησης από κάθε τύπου χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και έπεται και συνέχεια», καταλήγει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Πηγή

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*