ΕΣΑμεΑ: ζητά ενιαίους κανόνες για συντάξεις και παροχές

ΕΣΑμεΑ: ζητά ενιαίους κανόνες για συντάξεις και παροχές

Να
λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να προστατευτεί μία από τις μεγαλύτερες
πληθυσμιακά ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή με χρόνιες
παθήσεις,…

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*