ΕΥ: Ανθεκτική η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, παρά την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος

► Οι επενδύσεις της τελευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν το 24% του συνόλου των ΑΞΕ κατά την περίοδο 2000-2021 ► Βελτιώνεται η ποιοτική σύνθεση των επενδύσεων ► Το 58% εκτιμούν ότι η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, και το 75% ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία ► 37% των επιχειρήσεων, […]

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*