Περί δημοσίων συμβάσεων

Tου Χάρη Θ. Παρασκευόπουλου* Η δημόσια σύμβαση συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με αποδέκτη το κράτος. Αυτή είναι και η βασική διάκριση των δημοσίων συμβάσεων. Πρόκειται, για συμβάσεις έργων, συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών αλλά […]

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*