Τα δάκρυα του Ιορδάνη

Τα δάκρυα του Ιορδάνη

«….μὴ ἀναγγείλητε ἐν Γὲθ καὶ μὴ εὐαγγελίσησθε ἐν ταῖς ἐξόδοις Ἀσκάλωνος…»

«…μην το αναγγείλετε στη Γαθ, και μην το διαλαλήσετε στους δρόμους της…

Πηγή fantomas.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*